Col·labora en la investigació de la FQ marcant la casella solidària a la declaració de la renda.

El període per a tramitar la declaració de la renda està obert des del passat 1 d’abril i, un any més, es presenta l’opció de marcar la “X Solidària”. Es tracta d’un pas molt senzill amb una gran missió al darrere, perquè aquest gest permet destinar una part de la recaptació a conceptes de caràcter social. De fet, l’any 2018 més de 300.000 persones es van beneficiar de projectes de COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica) i les seves entitats, entre les quals hi ha la Federació Espanyola de Fibrosi Quística. Aquests projectes es van desenvolupar gràcies al tram estatal del 0,7% de l’IRPF. 

D’aquesta manera, l’assignació fiscal de l’IRPF permet a les persones contribuents escollir el destí d’una petita part dels impostos que ja els han estat retinguts al llarg de l’any. En concret, els permet destinar un 0,7% de la seva quota íntegra de l’IRPF a “Activitats d’Interès Social, les quals corresponen a la casella 106. Senyalant aquesta opció a la declaració de la renda, les persones contribuents ajuden a col·lectius en situació de vulnerabilitat, de manera que l’objectiu d’aquestes donacions és el finançament de programes o projectes d’organitzacions sense ànim de lucre i ONG.