Saltar al contingut

Beneficis

Fiscals

Els beneficis fiscals de la teva col·laboració amb Fundació Arcadi

Sabies que tens dret a deduir-te les teves donacions a la declaració de la renda?

Donacions realitzades per persones físiques:
Pel que fa al percentatge de deducció del 80% per donatius efectuats per persones físiques, s'eleva la base de deducció de 150 a 250 euros.
S'incrementa el percentatge de deducció del 35% al 40% per donatius realitzats per persones físiques pels imports que superin els 250 euros.
Es redueix de 4 a 3 anys el nombre d'exercicis en què cal fer donació a una mateixa entitat per un import igual o superior al de l'any anterior per accedir a l'increment de 5 punts en el percentatge de deducció que queda incrementat al 45%.

Donacions realitzades per persones jurídiques:
En el cas de persones jurídiques, s'incrementa el percentatge de deducció que passa del 35% al 40%.
Es redueix de 4 a 3 anys el nombre d'exercicis en què cal fer donació a una mateixa entitat per un import igual o superior al de l'any anterior per accedir a l'increment de 10 punts en el percentatge de deducció que queda incrementat al 50%.
S'incrementa en 5 punts passant del 10 al 15% el límit que opera sobre la base imposable del període a efectes de determinar la base de la deducció.

Contacta amb nosaltres enviant-nos les teves dades (Nom i cognoms, DNI/NIF i domicili en fer la donació) perquè puguem informar l'Agència Tributària de l'import de les teves donacions. Pots fer-ho enviant un correu electrònic a info@fundacioarcadi.com.

Col·labora

Totes les ajudes són inestimables i tenen un gran impacte en allò que fem.